Kako rešiti gasnu krizu?
Koga staviti kao šefa kriznog štaba u Srbiji?
Postoji jedan čovek.
Vrsan poznavalac materije, pun energije, ima podršku naroda i siguran sam da bi u razgovorima sa Gazpromom nadvisio domete sadašnjeg pregovaračkog tima.

Njegovo ime je… Neđo Kostić.