Iliti moj prilog zagađivanju svetske mreže.  Sa nekim stvarima u ovom univerzumu se ne slažem, i imam potrebu da to iznesem. Ne mogu stalno opterećivati svoje najbliže.

Vreme je da opteretim vas. Nema drugog puta.